ASSOCIACIÓ ADETEC TRANSPORT CATALUNYA
Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Askatasuna, Berdintasuna eta Senideta.
Llibertat, Igualtat i Fraternitat
 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade

   ADETEC Transport Catalunya      Tacografo-2016